Tiếng Việt lớp 2 - Bài 73: Đọc "Bàn tay dịu dàng"

Bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc bài "Bàn tay dịu dàng" nhé!

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm