Lớp 2 chăm ngoan - Tiếng Việt

Tiếng Việt lớp 2 - Bài 72: Xem và kể "Con chó nhà hàng xóm"

Hôm nay, học sinh lớp 2 cùng đến với bài học số 72 cùng câu chuyện "Con chó nhà hàng xóm". Sau đó, các em sẽ ghi nhớ nội dung câu chuyện, trả lời những câu hỏi liên quan.

Duy Dương