Lớp 2 chăm ngoan - Tiếng Việt

Tiếng Việt lớp 2 - Bài 71: Nghe viết "Chị tẩy và em bút chì"

Trong bài học số 71, chúng ta sẽ nghe và viết lại đoạn văn "Chị tẩy và em bút chì", đồng thời ghi nhớ và tập luyện với những từ mới khó đọc, dễ viết sai.

Đài Truyền hình TP.HCM