Tiếng Việt lớp 2 - Bài 62: Viết hoa chữ "T", nói và đáp lời xin lỗi, lời từ chối

Ở bài học này các em hãy cùng học viết chữ T (viết hoa) và học cách nói, đáp lời xin lỗi và lời từ chối.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm