Tiếng Việt lớp 2 - Bài 61: Đọc "Cô chủ nhà không biết quý tình bạn"

Bài học hôm nay các em hãy cùng đọc và suy ngẫm về câu chuyện "Cô chủ nhà không biết quý tình bạn".

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm