Tiếng Việt lớp 2 - Bài 60: Ôn đọc thành tiếng và ôn luyện viết đoạn văn ngắn

Ở bài học này các em hãy tiếp tục ôn đọc thành tiếng và ôn luyện viết đoạn văn ngắn.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm