Tiếng Việt lớp 2 - Bài 59: Ôn đọc thành tiếng và ôn luyện từ câu

Ở bài học này các em hãy cùng ôn đọc thành tiếng và ôn luyện từ câu.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm