Tiếng Việt lớp 2 - Bài 56: Viết chính tả "Gánh gánh gồng gồng"

Trong bài học này chúng ta sẽ xem tranh minh hoạ và qua đó liên tưởng nội dung câu chuyện "Gánh gánh gồng gồng".

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm