Tiếng Việt lớp 2 - Bài 55: Ôn đọc thành tiếng và viết hoa

Trong bài học này, các em sẽ được ôn luyện đọc thành tiếng, luyện viết các chữ hoa đã học, luyện từ và bài ứng dụng.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm