Tiếng Việt lớp 2 - Bài 50: Viết chữ H, viết bưu thiếp

Trong bài học này chúng ta cùng nhau luyện viết bưu thiếp và học thêm chữ H (Viết hoa).

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm