Tiếng Việt lớp 2 - Bài 49: Bà nội, bà ngoại

Các em sẽ nhìn và viết bài đọc "Bà nội, bà ngoại", đồng thời học thêm một số từ ngữ khó trong suốt bài học.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm