Tiếng Việt lớp 2 - Bài 44: Học chữ G (viết hoa) và nói đáp lời chào hỏi

Mời các em cùng tìm hiểu cách chữ G (viết hoa) và cùng nhau nói đáp lời chào hỏi trong bài học 44 nhé.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm