Tiếng Việt lớp 2 - Bài 43: Cô chủ nhà tí hon

Các em sẽ nhìn và viết bài đọc "Cô chủ nhà tí hon", đồng thời học thêm về một số từ ngữ khó trong suốt bài học.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm