Lớp 2 chăm ngoan - Tiếng Việt

Tiếng Việt lớp 2 - Bài 42: Nghe kể "Sự tích hoa cúc trắng"

Các em sẽ nghe kể "Sự tích hoa cúc trắng", sau đó ghi nhớ nội dung câu chuyện, thể hiện được giọng của nhân vật, kết hợp với cử chỉ và điệu bộ, cuối cùng là rút ra được ý nghĩa của câu chuyện.

Đài Truyền hình TP.HCM