Lớp 2 chăm ngoan - Tiếng Việt

Tiếng Việt lớp 2 - Bài 41: Nhìn, viết "Mẹ"

Các em sẽ nhìn và viết bài đọc "Mẹ", đồng thời học thêm về một số từ ngữ khó trong suốt bài học.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm