Lớp 2 chăm ngoan

Tiếng Việt lớp 2 - Bài 39: Từ chỉ sự vật, dấu chấm

Qua bài học chúng ta sẽ học được cách nhận biết các từ ngữ chỉ sự vật và cách sử dụng dấu chấm trong câu.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm