Tiếng Việt lớp 2 - Bài 38: Viết chữ hoa E Ê, luyện đặt tên cho bức tranh

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau viết chữ E (Viết hoa) và chữ Ê (Viết hoa), luyện đặt tên cho bức tranh.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm