Lớp 2 chăm ngoan - Tiếng Việt

Tiếng Việt lớp 2 Bài 32: Viết chữ hoa D và Đ; nói và đáp lời chia tay, lời từ chối

Tiếp tục với câu chuyện bọ rùa ở bài trước, các em sẽ được học thêm về cách nói và đáp lời chia tay, lời từ chối. Ngoài ra, cũng ở bài học này, các em sẽ học về cách viết chữ hoa đối với chữ cái D và Đ.

Đài Truyền hình TP.HCM