Tiếng Việt lớp 2 - Bài 17: Nhìn - viết "Ngày hôm qua đâu rồi?"

Hôm nay, các em sẽ cùng nhìn và tập viết bài thơ "Ngày hôm qua đâu rồi?" của tác giả Bế Kiến Quốc.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm