Lớp 2 chăm ngoan - Tiếng Việt

Tiếng Việt lớp 2 - Bài 16: Đọc "Út Tin"

Các em sẽ luyện đọc thành tiếng để tìm hiểu bài đọc "Út Tin", phân tích và học thêm những từ mới được dùng để miêu tả đặc điểm của một đối tượng.

Nguồn: Trung tâm Tin tức