Lớp 2 chăm ngoan - Tiếng Việt

Tiếng Việt lớp 2 - Bài 15: Từ chỉ sự vật, thêm vốn từ về trẻ em

Bài 15 sẽ cung cấp cho các em những từ ngữ chỉ sự vật, học và hiểu câu như "Ai là gì?". Các bài thực hành cũng giúp các em củng cố kiến thức và mở rộng vốn từ về trẻ em.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm