Lớp 2 Chăm ngoan

Tiếng Việt lớp 2 - Bài 14: Viết chữ Ă, Â - Viết thời gian biểu

Các em cần chuẩn bị sách Tiếng Việt lớp 2 tập 1, vở tập viết, bút, thước, bảng con và phấn để học viết chữ Ă, Â và viết thời gian biểu.

Đài Truyền hình TP.HCM