Lớp 2 Chăm ngoan

Tiếng Việt lớp 2 - Bài 13: Ngày hôm qua đâu rồi?

Trước khi đến với bài học, giáo viên hướng dẫn các em quan sát tờ lịch và đọc các nội dung, sau đó tiếp tục chủ đề "Ngày hôm qua đâu rồi?" cùng rèn luyện các kỹ năng: luyện đọc, tìm hiểu bài, luyện đọc lại, cùng sáng tạo.

Đài Truyền hình TP.HCM