Tiếng Việt lớp 2 - Bài 1: Ôn kỹ năng đọc, nhắc tư thế đọc sách, cầm sách

Bài đầu tiên của chương trình Tiếng Việt lớp 2 sẽ cùng các em nhớ lại các tư thế cầm sách, ngồi đọc sách, đứng đọc sách và ôn kỹ năng đọc bài thơ.

Đài Truyền hình TP.HCM