Thượng viện Mỹ thông qua dự thảo ngân sách tạm thời

Thượng viện Mỹ ngày 29/9 đã thông qua dự thảo ngân sách tạm thời cho các hoạt động của Chính phủ Liên bang đến hết ngày 16/12. Dự luật này nhằm ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa một phần vào ngày 30/09, khi năm tài chính mới bắt đầu.

Nguồn: Trung tâm Tin tức