Sao Bắc Đẩu đề ra mục tiêu doanh thu 2.500 tỷ đồng

Với 25 năm phát triển, công ty Cổ phần Sao Bắc Đẩu vẫn đang nỗ lực kiến tạo nên hệ sinh thái công nghệ để nghiên cứu, phát triển các sản phẩm công nghệ mới và từng bước hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số của Chính phủ.

Nguồn: Trung tâm Tin tức