Phản biện xã hội dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản

Ngày 7/3/2023, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức chức Hội nghị phản biện xã hội dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV