Phim Tài liệu

Những năm 40 – Chuyện bây giờ mới kể

Tuy Khởi nghĩa Nam Kỳ thất bại nhưng sự thất bại ấy lại là bài học đắt giá giúp cho Cách Mạng Tháng 8 thành công sau đó chỉ 5 năm.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Giáo sư Trần Văn Giàu (phải)

Năm 1940, cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ đã diễn ra. Tuy Khởi nghĩa Nam Kỳ thất bại nhưng sự thất bại ấy lại là bài học đắt giá giúp cho Cách Mạng Tháng 8 thành công sau đó chỉ 5 năm. 

Quả thật, Khởi nghĩa Nam Kỳ là trang sử oanh liệt, là bản hùng ca bi tráng nhất trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân Nam Bộ, nêu bật tấm gương sáng chói về tinh thần kiên cường bất khuất của nhân dân Việt Nam. Qua trận thử lửa này, quần chúng càng gắn bó với Đảng, càng tôi luyện chí khí cách mạng, củng cố nhận thức: Con đường sống duy nhất của dân tộc là phải dùng bạo lực cách mạng đập tan bạo lực phản cách mạng của bọn đế quốc và phong kiến, giành lại độc lập tự do. 

Nhân dân Nam bộ trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ

Giáo sư Trần Văn Giàu là một trong những người lãnh đạo và trực tiếp chỉ đạo thành công cuộc tổng khởi nghĩa ở Sài Gòn ngày 25/08/1945, và là người phát động, kêu gọi người dân Nam bộ đứng lên chống Thực dân Pháp ngày 23/09/1945 đã từng hiệu triệu: “Đồng bào Nam Bộ. Đêm qua thực dân Pháp đánh chiếm trụ sở chính quyền ta ở trung tâm Sài Gòn. Như vậy Pháp đã xâm chiếm nuớc ta lần nữa. Ngày 2/9, đồng bào đã thề quyết hy sinh đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ độc lập của Tổ Quốc. Thì giờ phút này nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là tiêu diệt giặc Pháp và tiêu diệt tay sai của chúng. Hỡi anh em binh sĩ, dân quân tự vệ, hãy nắm chặt võ khí trong tay xông lên đánh đuổi thực dân Pháp cứu nước. Cuộc kháng chiến bắt đầu”.

Ông Dương Quang Đông – Nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ

Lòng cương quyết dũng cảm của Nhân dân Nam Bộ lúc bấy giờ chống lại quân đội xâm lăng của Pháp chẳng những đã làm cho đồng bào toàn quốc cảm phục mà còn chứng tỏ cho thế giới biết được sự quyết tâm giành độc lập của Nhân dân Việt Nam. 

Thông qua lời kể của những người trong cuộc, bộ phim “Những năm 40 chuyện bây giờ mới kể” sẽ giúp chúng ta sống lại cùng thời với những người của Xứ ủy Nam Kỳ trước và sau cuộc khởi nghĩa Cách mạng Tháng 8 năm 1945. 

Tượng đài kỷ niệm Khởi nghĩa Nam Kỳ tại huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

Thế hệ chúng ta hôm nay vô cùng cảm kích được sống lại với một giai đoạn lịch sử đáng tự hào qua những người đã trực tiếp làm nên một mùa thu – mùa thu Cách mạng Tháng 8 lịch sử để chúng ta càng yêu quý trân trọng giữ gìn cho chính chúng ta hôm nay và cho cả mai sau. 

Đón xem bộ phim tài liệu “Những năm 40 – Chuyện bây giờ mới kể” gồm 9 tập, phát sóng lúc 8g từ thứ Hai đến thứ Bảy, từ ngày 13/8 trên kênh HTV9.

Thùy Trang