Người dân đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM đưa ra, mọi ý kiến đóng góp về Luật Đất đai (sửa đổi) người dân sẽ gửi tới Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM tiếp nhận, bắt đầu từ tháng 1 và kết thúc nhận ý kiến vào ngày 15/3/2023.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV