Một số sự kiện khoa học vũ trụ trong năm 2022

Năm 2021 đã đánh dấu nhiều chuyển biến trong ngành khoa học vũ trụ trên thế giới. Tiếp nối những thành công trong năm, các cơ quan chính phủ và tập đoàn trong ngành đã lên kế hoạch cho năm mới.

Trung tâm Tin tức