Mở rộng cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp

Ngày hội Giao thương lần thứ 22 đã được Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức nhằm bàn luận, nghiên cứu, trao đổi và đưa ra giải pháp giúp các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng thương hiệu.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV