Liên hoan phim Ấn Độ tại TP.HCM

Lễ hội "Xin chào Việt Nam" là nơi giao thoa văn hóa - thương mại song phương giữa hai nước Việt Nam - Ấn độ. Rất nhiều hoạt động từ sự kiện, hội thảo liên quan đến văn hóa, thương mại, đầu tư, giáo dục, y tế và du lịch sẽ được diễn ra trong suốt 1 tháng.

Nguồn: Trung tâm Tin tức