Khoảnh khắc cuộc đời 2023 - Lê Thúc Vinh

Mắc chứng cong vẹo cột sống, thể trạng không được tốt nhưng anh Lê Thúc Vinh vẫn không ngừng phấn đấu vì bản thân và những người đồng cảnh ngộ xung quanh.

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7
20g - Chủ Nhật - HTV2
20g35 - Thứ Tư - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7