Khoảnh khắc cuộc đời 2023 - Phan Huỳnh Trọng Hiếu

Đam mê lịch sử, khát khao được tìm hiểu về cội nguồn dân tộc đã dẫn dắt Phan Huỳnh Trọng Hiếu đến với việc sưu tầm cổ vật và anh đã có 15 năm nghiên cứu về lĩnh vực này. Qua đó, anh muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà cha ông để lại.  

Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 hằng ngày - HTV9

Video Chương trình khác
10g25 - Chủ Nhật - HTV7
19g - Thứ Ba - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV2
19g - Thứ Hai - HTV7
20g20 - Thứ Năm - HTV7