Khoảnh khắc cuộc đời 2023 - Lê Hoàng Phi Yến

Lê Hoàng Phi Yến không chỉ là “người lái đò” tâm huyết mà còn là một nhà văn tài năng với những tác phẩm “Chúng ta có hẹn với bình yên”, “Đến cuối cùng ai cũng cần một người thương”.

Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 hằng ngày - HTV9

Video Chương trình khác
20g45 - Thứ Sáu - HTV9
21g - Thứ Sáu - HTV7
19g - Thứ Ba - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9
21g20 - Thứ Tư - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7