Khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32

PHƯƠNG LINH - NGUYỄN QUỐC // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 19/12/2023, 18:40

(HTV) - Sáng nay, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.

Hội nghị đã được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. 

Toàn cảnh Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Tham dự tại điểm cầu TP.HCM có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đã trải qua những biến động lớn, công tác đối ngoại và ngoại giao đã bám sát đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc, đồng thời phát huy mạnh mẽ bản sắc "ngoại giao cây tre Việt Nam".

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM tham dự tại điểm cầu TP.HCM

Bên cạnh đánh giá và dự báo tình hình quốc tế, Hội nghị đã kiểm điểm, đánh giá toàn diện kết quả hai năm triển khai vừa qua và hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời nghiêm túc quán triệt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, đề án quan trọng về đối ngoại mà Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay; từ đó đề xuất các nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm và các biện pháp cần tập trung triển khai đến hết nhiệm kỳ khóa XIII và những năm tiếp theo. 

Với những kết quả, thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhất là trong năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng các thế hệ cán bộ đối ngoại, ngoại giao cả nước nhất định tiếp tục thể hiện được trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và cốt cách của nền ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh và kế tiếp được truyền thống đối ngoại quật cường nhưng hòa hiếu của dân tộc Việt Nam, tiếp tục đổi mới, xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại, vững mạnh toàn diện và xứng đáng hơn nữa với vai trò tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian thảo luận sâu rộng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển ngành Ngoại giao, nhất là những vấn đề then chốt như công tác cán bộ, xây dựng Đảng, cơ chế chính sách về đối ngoại, đổi mới lề lối làm việc với quyết tâm xây dựng ngành Ngoại giao vững mạnh toàn diện, hiện đại.

 

Ý kiến của bạn: