Khai giảng Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Trường Quân sự - Quân đoàn 4, khai giảng khai giảng khóa 1 Giáo dục Quốc phòng An ninh cho hơn 800 sinh viên Trường Đại học Quốc tế Miền Đông.

Nguồn: Trung tâm Tin tức