Kết quả Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Khóa XI (mở rộng)

MỸ LINH - TẤN HOÀNG - HỒ ĐỨC // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 14/6/2024, 15:45

(HTV) - Thực hiện Chương trình làm việc năm 2024 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy Khóa XI, Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM Khóa XI (mở rộng) được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 14/6 năm 2024.

Hội nghị diễn ra theo hình thức tập trung, mở rộng và thảo luận tại tổ và hội trường. Các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Ban Tuyên giáo Thành ủy thông tin về kết quả Hội nghị như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, phát biểu khai mạc Hội nghị

1.1. Về tình hình kinh tế - xã hội Thành phố 06 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 06 tháng cuối năm 2024

Đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đánh giá, trong điều kiện khó khăn chung, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, kinh tế - xã hội của TP.HCM đã có nhiều chuyển biến rất tích cực. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố tăng trưởng khá; các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ trọng yếu tiếp tục đà phục hồi; hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc và thu được nhiều kết quả; thu ngân sách tăng khá và tiếp tục duy trì ổn định. Nhiều công trình, dự án được khởi công xây dựng và hoàn thành; nhiều vướng mắc, tồn đọng được tháo gỡ, giải quyết. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, lao động, việc làm, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an toàn. Công tác chuyển đổi số và triển khai Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội kịp thời, có một số hiệu quả; chỉnh trang đô thị gắn với xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và các hoạt động văn hóa, lễ hội, thể dục, thể thao tổ chức rất sôi động và đa dạng, phong phú, nhận được nhiều sự đồng tình, ủng hộ tham gia trên tinh thần nhận thức, ý thức và trách nhiệm trong các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tích cực hưởng ứng, tham gia, nhiều sáng tạo, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng sống của người dân Thành phố.

Tuy nhiên, một số chủ trương nhiệm vụ quan trọng chưa đạt yêu cầu, mức tăng trưởng GRDP chỉ đạt 6,46%, so với mục tiêu đề ra là 7,5 - 8%; tăng trưởng tín dụng thấp, khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp còn yếu; một số yếu tố cạnh tranh của Thành phố cải thiện chậm, điều này tác động nhiều mặt trong quá trình đầu tư và phát triển Thành phố; giải ngân vốn đầu tư công đạt tỉ lệ thấp; cải cách thủ tục hành chính, cải cách môi trường đầu tư có bước tiến khá và đồng đều, nhiều chỉ số có nâng lên, thứ hạng có tăng, nhưng cũng còn một số chỉ số quan trọng chưa có chuyển biến. 

1.2. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận 06 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 06 tháng cuối năm 2024

Đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá, Thành ủy tiếp tục đẩy mạnh và triển khai đồng bộ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên địa bàn, trước hết là quán triệt thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Trung ương; xây dựng và bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định có liên quan đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và nâng cao trách nhiệm. Cùng với đó là siết chặt chủ trương, kỷ luật hành chính để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cam kết làm đúng, làm tốt nhiệm vụ được giao trên từng cương vị. Thực hiện phương châm “lấy xây để chống” và tăng cường kiểm tra, uốn nắn, xử lý kịp thời các biểu hiện tiêu cực, không để sai phạm nhỏ thành sai phạm lớn. Tăng cường xây dựng văn hóa liêm chính, đi đôi với khích lệ động viên cán bộ trong hệ thống để nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ; tập trung xây dựng chính quyền đô thị; kiện toàn củng cố tổ chức bộ máy các sở, ngành, hệ thống chính quyền, UBND TP. Thủ Đức và các quận huyện, gắn với xây dựng vị trí việc làm; sắp xếp xã, phường, khu phố, ấp trong toàn hệ thống được nhân dân đồng tình và tham gia.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận vẫn còn những hạn chế, yếu kém nhất định, chưa theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; sự vận hành của bộ máy còn có lúc, có nơi, có việc làm chậm tiến độ và làm phiền lòng người dân. 

1.3. Về Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, đây là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển bền vững của Thành phố. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các cơ quan có trách nhiệm đã rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đến thời điểm này, quy hoạch đã được triển khai hết sức công phu, nghiêm túc, tuy có chậm so với thời gian chung, nhưng do Thành phố lớn, rộng, nhiều vấn đề cần sắp xếp và tính toán kỹ; bám sát quy hoạch quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Nghị quyết 24-NQ/TW, Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị; bảo đảm các căn cứ về khoa học và thực tiễn cho việc định hướng tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội xây dựng TP.HCM giai đoạn mới. 

1.4. Về Đề án phát triển Hệ thống Đường sắt đô thị TP.HCM nhằm cụ thể hóa mục tiêu theo Kết luận số 49-KL/TW ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Đề án xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Bí thư Thành ủy thông tin một số kết quả đạt được cũng như tình hình triển khai thực hiện các dự án đường sắt đô thị tại TP.HCM. Đồng thời nhấn mạnh, để thực hiện hiệu quả Đề án này phải đổi mới từ huy động nguồn lực, phương pháp, cách làm, cơ chế chính sách để làm nhanh hơn, rút ngắn thời gian và hiệu quả tốt hơn. 

Đối với Đề án xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Bí thư Thành ủy cho biết, Nghị quyết 24, Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị cũng như Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 đã đặt ra vấn đề này. Đề án đã nêu rõ, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với nhiều ưu thế nổi bật và theo nhiều nhà nghiên cứu khoa học, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có vị trí không chỉ ở quốc gia mà cả tầm quốc tế. 

Liên quan đến việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, Bí thư Thành ủy lưu ý, đây là một trong những việc quan trọng không chỉ cho phát triển Thành phố, là trung tâm tài chính quốc tế đặt tại TP.HCM. Nghị quyết của Đảng đã giao cho Thành phố; Chính phủ đã có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng đề án; các bộ, ngành chức năng đã có những hoạt động đi tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm. 

1.5. Về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XII

Bí thư Thành ủy cho biết, từ nay đến đại hội các cấp là khoảng thời gian vừa đủ để làm những công việc đúng theo quy định. Đồng thời lưu ý, phải có kế hoạch, chương trình, lịch phân công cụ thể để thực hiện đảm bảo các yêu cầu đặt ra. Thành ủy đã có quyết định thành lập các tiểu ban theo quy định. Thành phố đã triển khai cơ bản, chủ động, trách nhiệm đúng theo yêu cầu đặt ra. 

2. Hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến đối với 09 nội dung: (1) Dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Thành phố 06 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 06 tháng cuối năm 2024. (2) Dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận 06 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2024. (3) Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. (4) Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. (5) Đề án phát triển Hệ thống Đường sắt đô thị TP.HCM nhằm cụ thể hóa mục tiêu theo Kết luận số 49-KL/TW ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. (6) Đề án xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. (7) Nội dung định hướng chỉ đạo (chủ đề, mục tiêu tổng quát Đại hội), đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. (8) Dự thảo các Kế hoạch phục vụ của các tiểu ban chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (Kế hoạch chuẩn bị Văn kiện Đại hội; Kế hoạch về công tác nhân sự Đại hội; Kế hoạch chuẩn bị và tổ chức phục vụ Đại hội). (9) Dự thảo Quy chế làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy Khóa XI (điều chỉnh, bổ sung).

 Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, phát biểu khai mạc Hội nghị

3. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM Khóa XI (mở rộng), với tỉ lệ nhất trí cao.

4. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, kết luận Hội nghị.

4.1. Về tình hình kinh tế - xã hội Thành phố 06 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 06 tháng cuối năm 2024

Hội nghị thống nhất đánh giá: 6 tháng đầu năm 2024, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, Thành phố phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt, linh hoạt của Trung ương, với tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, Thành phố đã triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, tạo chuyển biến hết sức tích cực, góp phần quan trọng vào kết quả chung của cả nước. Ban Thường vụ Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp; trân trọng cảm ơn sự đồng tâm hiệp lực của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã cùng hệ thống chính trị vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt nhiều kết quả, tạo ra nhiều giá trị vật chất, tinh thần rất đáng khích lệ. 

Tuy nhiên, nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội Thành phố vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế, yếu kém; nhiều vụ việc tồn đọng, vướng mắc giải quyết chưa dứt điểm. Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng còn tiến độ chậm, kết quả thấp. Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư có tiến bộ nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. 

Về phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024, Hội nghị đã thảo luận và thống nhất 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm: (1) Tập trung nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu năm 2024, là tiền đề để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đại hội XI đề ra. (2) Đẩy mạnh các hoạt động, hiện thực hóa Nghị quyết 98, tập trung giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về tiến độ và hiệu quả. Đồng thời, tham mưu quyết liệt với Ban Chỉ đạo quốc gia để sớm ban hành các nghị định có liên quan, theo kết luận của đồng chí Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban chỉ đạo. Tăng cường hợp tác giữa Ban Thường vụ Thành ủy với ban cán sự đảng các bộ, ngành nhằm phối hợp triển khai thực hiện thí điểm những nội dung cần thiết. (3) Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát “Chương trình hành động giải ngân vốn đầu tư công năm 2024”, phấn đấu đạt tỉ lệ giải ngân trên 95%. Trong đó, chú trọng tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thiếu nguyên vật liệu, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện, đưa vào sử dụng các dự án, nhất là các dự án về hạ tầng giao thông, môi trường và chỉnh trang đô thị. (4) Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, tiếp tục hoàn thiện các nền tảng dùng chung và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đi đôi với cải cách công vụ nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh hiện đại, minh bạch, thông suốt phục vụ người dân và doanh nghiệp. (5) Tăng cường công tác thống kê, rà soát, nghiên cứu, dự báo cung cầu lao động, chủ động nhiều giải pháp hỗ trợ cung ứng lao động cho các ngành sản xuất có thể tăng cao trong những tháng cuối năm. Đặc biệt chú trọng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong các ngành, lĩnh vực then chốt và mới nổi; đi đôi với triển khai chương trình đầu tư phát triển nguồn nhân lực, khuyến khích, hỗ trợ các trường, viện tăng cường đào tạo nhân lực cho các ngành nghề, kỹ năng mới mà tới đây Thành phố có nhu cầu (như trí tuệ nhân tạo, chíp bán dẫn, chuyển đổi năng lượng, tín chỉ carbon, logistic, đường sắt cao tốc…). (6) Thúc đẩy nâng cao hiệu quả, hiện thực hóa các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế thực chất, chủ động liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển, tranh thủ các cơ hội từ các hiệp định thương mại thế hệ mới, củng cố các mối quan hệ truyền thống, mở rộng hợp tác với các Thành phố trên thế giới, góp phần thu hút thêm nguồn lực. Phát huy vị trí vai trò trung tâm kết nối của vùng Đông Nam bộ, thúc đẩy mạnh mẽ các dự án giao thông trọng điểm liên vùng (nhất là các tuyến cao tốc, đường vành đai), đẩy mạnh hợp tác đầu tư mở rộng các hành lang vận tải, đường trục, hệ thống kho bãi; tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, hợp tác y tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, giữa Thành phố với các tỉnh, Thành phố. (7) Quan tâm đúng mức hiện thực hóa chủ trương xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế cả hình thức lẫn nội dung, vật thể và phi vật thể; Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với chỉnh trang đô thị, các không gian, công trình văn hóa, bảo tồn phát huy giá trị di sản; triển khai mạnh mẽ đề án phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thương hiệu, sản phẩm văn hóa đặc trưng. Cần rút kinh nghiệm việc tổ chức các sự kiện văn hoá, nghệ thuật quy mô lớn của Thành phố, vừa đáp ứng nhu cầu của nhân dân, vừa thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch, công nghệ, vừa phù hợp đặc điểm, bối cảnh, tình hình. Phát huy kết quả chuyển đổi số trong các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, du lịch… Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại nâng cao hiệu quả chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; chủ động phòng ngừa các loại dịch bệnh. Đầu tư phát triển giáo dục theo chiến lược giáo dục thực chất, văn minh và hiện đại. Tập trung xây dựng cơ sở vật chất, từng bước đáp ứng nhu cầu học tập của Thành phố, sớm khắc phục tình trạng bất cập hiện nay. Tập trung nghiên cứu cơ chế học tập, thi cử bảo đảm thực chất, phù hợp. Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới; tập trung tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục đất đai, quy hoạch, có chính sách huy động nguồn lực cho phát triển nhà ở xã hội; ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước tương xứng, đi đôi với cơ chế chính sách xã hội hóa nguồn vốn của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. (8) Triển khai các hoạt động thi đua yêu nước thực chất, gắn với nhiệm vụ chính trị của Thành phố, huy động sự tham gia đông đảo của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. Tập trung các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, nhất là các dự án, công trình dân sinh, phúc lợi phục vụ cộng đồng. Đặc biệt phải làm tốt công tác truyền thông, phát huy truyền thống cách mạng và lòng tự hào của vùng đất, con người Thành phố; thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, rà soát các đối tượng, kịp thời đề xuất giải quyết chế độ, chính sách đối với đồng chí, đồng bào, người có công nhưng đến nay chưa giải quyết được. (9) Tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tích cực chuẩn bị và tổ chức kịp thời các hoạt động diễn tập phòng thủ thành phố, quận, huyện, TP. Thủ Đức theo chương trình, kế hoạch. Tăng cường lãnh đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh, kéo giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm đường phố, sử dụng công nghệ cao, tội phạm lừa đảo qua mạng; công tác phòng, chống cháy nổ; tăng cường quản lý trật tự đô thị. Tiếp tục điều tra, truy tố xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng mà Ban chỉ đạo Trung ương và Thành phố theo dõi, chỉ đạo.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm

7.2. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận 06 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 06 tháng cuối năm 2024

Hội nghị thống nhất đánh giá: Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận, xây dựng MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố gắn với triển khai thực hiện hiệu quả Chủ đề năm 2024 “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội” đạt nhiều kết quả tích cực; kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, quy định mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển Thành phố trên các lĩnh vực; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, trọng tâm là đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các văn bản có liên quan về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã xây dựng chương trình làm việc năm phù hợp, đáp ứng tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị hiện nay; tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu; tích cực chuẩn bị nguồn nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XII.

Hội nghị cũng nghiêm túc đánh giá, kiểm điểm một số vấn đề còn tồn tại.

Về phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024, Hội nghị ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp trong việc triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp và công tác dân vận thời gian qua. Trong đó nhấn mạnh một số yêu cầu, nhiệm vụ sau:

(1) Triển khai quán triệt nghiêm túc, kịp thời, cụ thể hóa đầy đủ, đồng bộ và hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các đảng đoàn, ban cán sự đảng tiếp tục phát huy sâu sắc tinh thần này, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. (2) Tiếp tục quán triệt nhuần nhuyễn các nội dung quy định của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng; sớm khắc phục hiệu quả những sai phạm đã được kết luận của cấp thẩm quyền. (3) Tiếp tục thực hiện kế hoạch tập trung kiện toàn, củng cố, xây dựng, tổ chức bộ máy lãnh đạo, quản lý Thành phố tinh gọn, hiệu lực hiệu quả; mạnh dạn phân cấp, ủy quyền, đi đôi với kiểm soát hiệu quả; tăng cường phối hợp, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức, hiệu quả công vụ, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp. (4) Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam Thành phố lần thứ XII. Đại hội tiếp tục khẳng định mạnh mẽ vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam Thành phố trong việc quy tụ, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy vai trò trung tâm của nhân dân trên mọi lĩnh vực, gương mẫu chấp hành và thực hiện mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đổi mới công tác dân vận chính quyền, phát huy mạnh mẽ phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên từng việc làm cụ thể; giải quyết từng vấn đề bức xúc của người dân, doanh nghiệp, nhất là các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện đông người. Chú trọng các hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Quan tâm công tác dân tộc, tôn giáo; triển khai hiệu quả công tác phối hợp, hỗ trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam chuẩn bị tổ chức Đại lễ Vesak 2025. (5) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các hướng dẫn của Trung ương và các kế hoạch của Thành phố. Tiếp tục thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, bố trí nhân sự lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, địa phương của Thành phố.

7.3. Công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp

Dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm đại hội, thể hiện được ý chí và sức vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới với khí thế mới, động lực mới, cũng như những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen, quyết tâm xây dựng đất nước, Thành phố ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; xác định đúng đắn những chủ trương, định hướng và các quyết sách lớn bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ, xây dựng, phát triển đất nước, Thành phố.

Về Chủ đề và phương châm của Đại hội XII Đảng bộ Thành phố: thống nhất định hướng Chủ đề Đại hội: “Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, nghĩa tình, quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh toàn diện; bảo đảm quốc phòng - an ninh vững chắc; kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, chất lượng sống cao”. Phương châm chỉ đạo Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo”. Về quan điểm chỉ đạo nhiệm kỳ tới: Ban Chấp hành Đảng bộ thống nhất kế thừa các quan điểm còn giá trị của Đại hội XI, đồng thời bổ sung thêm các thành tố mới để từ đó xác định 5 quan điểm lớn: (1) Kiên định đường lối đổi mới của Đảng, Đất nước; (2) Phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, bổn phận của Thành phố đối với Tổ quốc và Dân tộc, thấm nhuần phương châm: “TP.HCM vì cả nước, cùng cả nước”; (3) Huy động và phát huy tối đa các nguồn lực của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trước hết là đoàn kết trong nội bộ Đảng, hệ thống chính trị Thành phố; đặc biệt là tổ chức MTTQ Việt Nam Thành phố đúng vị trí, vai trò ngôi nhà chung của Thành phố; (4) Quan tâm thỏa đáng lĩnh vực văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển; (5) Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. 

Trong quá trình chuẩn bị các văn kiện, cần phải căn cứ vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, các nghị quyết của Trung ương, tổng kết 40 năm đổi mới, 15 năm thực hiện Điều lệ và Cương lĩnh của Đảng (bổ sung, phát triển năm 2011); đồng thời bám sát vào Cương lĩnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố và thực tiễn của Thành phố để đánh giá một cách khách quan, khoa học toàn diện các vấn đề, nhất là những vấn đề phức tạp mới phát sinh; phân tích sâu sắc các nguyên nhân; dự báo có cơ sở khoa học tình hình đất nước, Thành phố, khu vực và thế giới, để từ đó xác định đúng đắn các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược cho nhiệm kỳ tới. 

Đồng thời, cần đi sâu phân tích, đánh giá việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2021 - 2025, khẳng định những kết quả, thành tựu đã đạt được; chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; làm rõ những nội dung đổi mới, những nhân tố mới tốt hơn, tích cực hơn của nhiệm kỳ Khóa XI so với các nhiệm kỳ trước. Chú trọng làm rõ những vấn đề lớn, quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhanh và bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Các cấp ủy đảng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII và đại hội đảng bộ cấp trên; đồng thời chuẩn bị thật tốt các báo cáo của cấp uỷ cấp mình. Việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, bảo đảm hiệu quả cao. Chú ý phát hiện, giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra, nhất là những vấn đề gây bức xúc trong Nhân dân.
Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp uỷ phải thực hiện theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng; rà soát thật kỹ để lựa chọn, giới thiệu và bầu được những đồng chí thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chú ý phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng, bảo đảm tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc.

Các cấp ủy đảng, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra cho các năm 2024 - 2025 với kết quả cao nhất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

Ý kiến của bạn: