Kết quả bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII

HOÀNG HƯƠNG - TIẾN DŨNG // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 3/12/2023, 14:10

(HTV) - Chiều 2/12, Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam đã bầu 168 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chiều 2/12, Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam đã bầu 168 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13

Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII là 177 ủy viên, tại Đại hội giới thiệu 185 đồng chí để bầu 168 ủy viên, khuyết 9 ủy viên kiện toàn sau Đại hội khi có nhân sự đáp ứng đủ tiêu chuẩn.

Đại hội giới thiệu 185 đồng chí để bầu 168 ủy viên, khuyết 9 ủy viên kiện toàn

Kết quả, đại hội đã bầu 168 ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội thống nhất cử ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII - là triệu tập viên Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII.

Theo lịch trình, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII ra mắt Đại hội vào sáng nay; đồng thời, chia tay các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII không tái cử khóa XIII; Đại hội nghe trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và bế mạc đại hội.

 

Ý kiến của bạn: