Hungary phản đối các biện pháp trừng phạt ngành năng lượng Nga

Hungary không thể ủng hộ gói trừng phạt thứ 8 mà Liên minh châu Âu (EU) dự kiến nhằm vào Nga, nếu trong đó bao gồm các biện pháp trừng phạt về năng lượng.

Nguồn: Trung tâm Tin tức