Hội nghị Tự chủ đại học năm 2022

Tại Hà Nội, Bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức hội nghị Tự chủ đại học năm 2022. Hội nghị có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Nguồn: Trung tâm Tin tức