Hội nghị làm việc giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM

THANH TÂM - TRẦN TÚ // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 7/12/2023, 10:10

(HTV) - Sáng nay, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đồng chủ trì Hội nghị. 

Hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2019 - 2023; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM trong thời gian tới.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Thời gian qua, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có nền nếp, hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ Thành phố.

Hai bên đã tập trung phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển một số ngành công nghiệp có tính lưỡng dụng, sẵn sàng chuyển sang phục vụ nhiệm vụ quốc phòng khi có yêu cầu. Chủ động trao đổi tình hình, phối hợp hướng dẫn, thẩm định chặt chẽ, đúng quy định về mặt quốc phòng đối với các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu tại Hội nghị

Phối hợp lãnh đạo tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng nhận thức tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang Thành phố; tuyên truyền, giáo dục về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam, mối quan hệ giữa quốc phòng với an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo, biên giới với phòng ngừa bạo loạn, lật đổ chế độ từ bên trong, giữa phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân với giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn; qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, nhân dân về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chế độ XHCN, nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Hai bên đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, tăng cường lực lượng, phương tiện bảo đảm an sinh xã hội, phòng chống dịch COVID-19, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ ở các cấp chặt chẽ, sáng tạo, sát thực tế, đạt kết quả tốt; chất lượng huấn luyện tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang TP.HCM từng bước được nâng lên. Giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, hằng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao (trong đó, thanh niên nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chiếm tỷ lệ cao, luôn dẫn đầu cả nước).

Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh thành phố vững mạnh “mẫu mực, tiêu biểu”; thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận, quần chúng, dân tộc, tôn giáo, chính sách đối với người có công, hậu phương quân đội và công tác đền ơn đáp nghĩa. Tham gia hỗ trợ xây dựng các công trình văn hóa trên tuyến biên giới, hải đảo đảm bảo chất lượng, ý nghĩa thiết thực. Tổ chức tốt việc giao lưu, kết nghĩa, thăm, tặng quà, khám bệnh phát thuốc cho các đơn vị, địa phương nước bạn Campuchia, góp phần thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Phối hợp tổ chức tốt công tác đón tiếp các đoàn quân sự nước ngoài đến thăm, làm việc với TP.HCM và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, bảo đảm an toàn, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế…

Về phương hướng phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thành ủy TP.HCM tập trung phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về quân sự, quốc phòng, nhất là Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nòng cốt là xây dựng “thế trận lòng dân” thực sự vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang TP.HCM; thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn.

Phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, xây dựng tế trận lòng dân vững chắc, giữ vững ổn định chính trị. Quan tâm lãnh đạo đầu tư, hỗ trợ nguồn lực thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại, chú trọng xây dựng các công trình có tính lưỡng dụng cao. Thực hiện tốt quy hoạch, quản lý sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng; bồi dưỡng, nâng cao năng lực tham mưu của cơ quan quân sự địa phương các cấp. Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự; xây dựng lực lượng thường trực tinh - gọn - mạnh, một số lực lượng hiện đại.

Quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội, chính sách với người có công và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Tạo điều kiện cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng các đơn vị đóng quân trên địa bàn được tham gia mua nhà ở xã hội tại các dự án phát triển nhà ở xã hội của địa phương. Tổ chức tốt đón, nhận, giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương…

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

Ý kiến của bạn:
Bài liên quan
(HTV) - Chương trình kích cầu đầu tư tái khởi động với nhiều điểm mới, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Doanh nghiệp được hỗ trợ vay vốn ưu đãi để đầu tư vào các lĩnh vực trọng yếu như: công nghiệp, logistics, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ,...
(HTV) - Microsoft thông báo sẽ yêu cầu các PC tương thích cập nhật lên Windows 11 23H2 nhằm đảm bảo người dùng sử dụng phiên bản hệ điều hành mới nhất và an toàn nhất.
(HTV) - Apple dự kiến sẽ ra mắt iPad mới với màn hình lớn hơn, mỏng hơn và chip M3 mạnh mẽ.
(HTV) - Sự việc bắt đầu từ những phản hồi trên mạng xã hội về việc Gemini tạo ra hình ảnh các nhân vật lịch sử, như những nhà sáng lập nước Mỹ với màu da không chính xác.
(HTV) - Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm, khích lệ đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Viện Pasteur.
(HTV) - Công ty Intuitive Machines ngày 23/02 cho biết, tàu đổ bộ Odysseus đã bị lật ngang trong quá trình đáp xuống bề mặt Mặt Trăng, nhưng vẫn còn hoạt động tốt.
(HTV) - Ngày 24/02, tại công viên Bình Phú, Quận 6, Thành đoàn TP.HCM tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên và ra quân chương trình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện TP.HCM lần 15 năm 2024 với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cộng đồng”.