Hạ viện Nga thông qua các dự luật về việc sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine

Ngày 3/10, Hạ viện Nga thông qua các dự luật về việc sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine là Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia với tỉ lệ ủng hộ tuyệt đối, không có phiếu chống.

Nguồn: Trung tâm Tin tức