Giáo dục công dân lớp 6 - Bài 4: Chủ đề "Yêu thương con người"

Tìm hiểu về "Yêu thương con người" qua những biểu hiện trong cuộc sống.

Đài Truyền hình TP.HCM