Gỡ điểm nghẽn để nâng cao năng suất lao động

Việt Nam đang trong giai đoạn "dân số vàng" nhưng chất lượng chưa phải là vàng. Bởi tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ hiện mới chỉ đạt khoảng 26%. Đây đang là thách thức rất lớn cho quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau dịch bệnh.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV