Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết chủ trì hội nghị.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV