Dịch vụ giao đồ ăn cạnh tranh thời bão giá

Dịch vụ đặt, giao đồ ăn qua ứng dụng điện thoại ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, trong thời buổi bão giá như hiện nay, hình thức tiện lợi này đang được nhiều người cân nhắc lại.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV