Lớp 6 - Địa lý

Địa lý lớp 6 - Bài 1: Bản đồ, các ký hiệu và phương hướng trên bản đồ

Bản đồ là gì? Trên bản đồ có gì? Những ký hiệu mang ý nghĩa gì? Phương hướng xác định ra sao? Với bài học đầu tiên của môn Địa lý, các em sẽ tìm được lời giải cho tất cả những câu hỏi trên.

Đài Truyền hình HTV