Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam quận Bình Thạnh nhiệm kỳ 2024-2029

THÚY QUYÊN - TRẦN TÚ // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 30/5/2024, 09:26

(HTV) - Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Bình Thạnh lần thứ 12, nhiệm kỳ (2024-2029) đã kết thúc ngày làm việc cuối cùng, hiệp thương Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Thạnh nhiệm kỳ 12 với 64 ủy viên.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc quận Bình Thạnh nhiệm kỳ XI và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ XII; Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban và Ban Thường trực MTTQ Việt Nam quận Bình Thạnh nhiệm kỳ XI; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thạnh, Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố nhiệm kỳ XII; góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Ông Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã phát biểu ghi nhận, động viên những thành tích, kết quả, những đóng góp tích cực của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Thạnh vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố trong nhiệm kỳ qua. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Thạnh nhận cờ thi đua “Đơn vị đạt thành tích xuất sắc 05 năm liên tục trong phong trào thi đua yêu nước nhiệm kỳ 2019 - 2024”

Với tinh thần " Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Nghĩa tình", Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Thạnh khóa XII quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội  đã đề ra. Mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tạo điều kiện của chính quyền các cấp, sự phối hợp của các đoàn thể tại địa phương và sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận để tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, cùng nhau xây dựng quận Bình Thạnh ngày càng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

Ý kiến của bạn: