Đại biểu tán thành việc sửa đổi Luật Công chứng và Luật Thuế giá trị gia tăng

KIM KHÁNH - TIẾN DŨNG // VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HTV TẠI HÀ NỘI 18/6/2024, 09:36

(HTV) - Tiếp tục Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, chiều 17/6, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về các dự án Luật Công chứng (sửa đổi), Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về việc giảm thuế giá trị gia tăng.

Đại biểu tán thành việc sửa đổi Luật Công chứng và Luật Thuế giá trị gia tăng 

Tại phiên thảo luận, đa số các đại biểu tán thành với sự cần thiết phải sửa đổi Luật Công chứng và Luật Thuế giá trị gia tăng để khắc phục các bất cập hiện nay. 

Tập trung ý kiến về dự án Luật Công chứng sửa đổi, nhiều đại biểu đề nghị cần cân nhắc, làm rõ nhiều quy định về công chứng điện tử, về đào tạo, tập sự hành nghề công chứng, đề nghị đánh giá tác động với quy định tuổi hành nghề của công chứng viên.

Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về việc giảm thuế giá trị gia tăng, đại biểu cho rằng, kể từ đại dịch COVID-19, chúng ta đã đề nghị giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% nhiều lần. Việc giảm thuế giá trị gia tăng mang lại nhiều hiệu quả, góp phần làm tăng tổng cầu, kích thích tiêu dùng và từ đó làm tăng doanh số bán lẻ, góp phần tăng thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế. Do vậy, đề nghị nên kéo dài thời gian giảm.

Đối với dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), đại biểu cơ bản tán thành với việc sửa đổi nhằm khắc phục những bất cập trong thực tiễn. Tuy nhiên, đề nghị cân nhắc và đánh giá tác động với việc bỏ phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ra khỏi đối tượng không chịu thuế.

 

 

Ý kiến của bạn: